Presidentskifte 2022

Lion Club har hållit avslutning för verksamhetsåret 2021/2022. Avgående Presidenten Dennis Ekman gav tillbakablickar på året som gått. Goda insamlingsresulat har möjliggjort gåvor till såväl internationella som lokala projekt. Exempel på hjälpinsatser är stöd för Ukraina och lokala, matkassar till jul för utsatta familjer. Dennis avslutade med att tacka sin styrelse samt kommuninnevånarna för det stöd Lion känner.

Ny President för verksamhetsåret 2022/2023 är Håkan Titus verksam i Lion under många år. Håkan tackade för förtroendet med mottot: hjälp Lions hjälpa.

Håkan Titus till vänster och Dennis Ekman

Vinnare Lions Ankrace 2022

Presentkort

529 8000 kr Håkan Detterfelt
1052 5000 kr Daniel Sand
2309 3000 kr Mathias Lindskog
331 2000 kr Monica Mimer
1916 1000 kr Barbro Rydén

Presentkort på 100 kr. Skickas till vinnarna.

875 Leif Dahlèn
2020 Susanne Lingmerth
790 Fam. Persson
14 Sören Wijk
2452 Annelie Kronblad Gustavsson
2084 Lars-Åke Skog
2286 Barbro Lago
99 Kerstin Askerhäll
421 Conny Ekman
158 Thomas Dock

Dags för Lions ankrace 2022

Vi laddar för ankrace och förbereder inför det årliga ankracet. 2500 ankor väntar ivrigt att få simma i det strömmande vattnet. Start vid museigården 28/5 klockan 13.00 och till målet vid brandstationen.

På lördag är det 19:e gången som racet arrangeras.
Aktiviteten engagerar ett 20-tal medlemmar.’

Överskottet går till ett lokalt projekt.