Julklappslördag i Eksjö

Nu är det julklappslördag istället för julskyltning. Kom och hälsa på oss på stora torget. Detta är ett samarbete med Eksjö handel. Vi i Lions ger behållningen till välgörande ändamål. I år blir det till Barndiabetesfonden och Julmatkassar till behövande familjer i Eksjö. Varmt välkomna!

Projekt julmatkassar

Black Friday….. eller en GOD JUL för alla?
Julen närmar sig och många föräldrar känner oro inför att inte kunna ge sina barn en fin jul.
Klädhuset har i år valt att avstå Black Friday rean och istället skänka en del av sin omsättning den 29/11 till Lions projekt julmatkassar.
Projekt julmatkassar går till behövande familjer i Eksjö vid jul.
Om du vill hjälpa Klädhuset att hjälpa, passa på att handla dina kläder på Klädhuset under Black Friday den 29/11.

Lionskockarna

Premiär för mat i egen regi. En bra intern aktivitet som stärker kamratanda och klubbkänsla samt god mat och prisvärd vid våra månadsmöten.

President Anders Lundberg hälsade välkomna till novembers klubbmöte.

På lördag är det dags igen med flera aktiviteter på Stora Torget tillsammans med Svensk
Handel. Aktivitetsansvarig Joakim Värn informerade om att allt nu är klart med aktiviteter som chokladhjul, godisförsäljning, lotterier, lejonjakten och korvgrillning. Dragning på Julklappslotten sker 16.45. Ett 40 tal Lions är engagerade. Överskottet går till Lions insamling till Barndiabetesfonden och Julkassar till behövande familjer i Eksjö.

Dagens föredragshållare var Sofia Rahm läkare i Eksjö som företräder Involvaid, en ideell biståndsorganisation med projekt i Tanzania. Läkare och specialistsjuksystrar stöder sjukhuset i Kolandodoto en stad stor som Eksjö. Sjukhuset har 160 vårdplatser och ett 40 tal läkare. Kommande projekt är en akutmottagning och hjälp med finansiering till utbildning av förlossningsläkare. Anders Lundberg tackade för ett intressant föredrag. Klubben beslöt att bidraga med 6000 kr till verksamheten.

Kvällen avslutades med Lionkockarnas hemmagjorda höstsoppa.

Månadsmöte september

Lion Eksjö har haft sitt första månadsmöte inför verksamhetsåret 2019 2020.

President Anders Lundberg hälsade medlemmarna välkomna. Anders Lundberg informerade om Världsliondagen som firas den 12 oktober. Lion Clubs International, Sverige är med sina 10 000 medlemmar en del av Internationella Lions med 1,3 miljoner medlemmar.

Mötet beslöt att uppmärksamma dagen genom att skänka 10 000 kr till Lions forskningsfond riktat mot cancerforskningen.

Närmaste aktivitet är julkassar till jul. Mötet beslöt att fortsätta aktiviteten och skänka 30 000 kr. Aktiviteten genomförs i samarbete med svenska kyrkans diakoni samt Lady Circle. Lion Sverige fortsätter stötta “de glömda barnen” under kommande verksamhetsår. Målet är att samla in 500 kr per medlem. Presidenten avslutade mötet och inbjöd till gemensam middag.

Nyheter från Lions forskningsfond

Forskarstuderande 50 000 kr per projekt
Anna-Karin Norlin – Avhandlingen handlar om att få bättre förståelse för vad som orsakar tarmsjukdomen IBS (irritabel tarmsyndrom).

Karin Wåhlén – Avhandlingen syftar till att få en ökad förståelse om mekanismer bakom smärtsjukdomen fibromyalgi hos kvinnor.

Maite Casado Bedmar – Projektet handlar om att öka kunskapen om samspelet mellan inflammation, nerver och slemhinnans barriär hos personer med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)

Patrik Nasr – Projektet handlar om att med hjälp av magnetkamera-undersökningar i primärvården studera förekomsten av fettleversjukdom hos patienter med typ 2 diabetes.

Ravi Kumar Dutta – Projektet syftar till att bättre förstå de genetiska orsakerna till Aldosteron-producerande binjuretumörer (APA)

POSTDOC (anslagsmottagare som doktorerat och som forskar vidare)

200 000 kr per år under tre år
RebeccBöhme-Projektet syftar till att undersöka om det finns gemensamma sjukdomsmekanismer hos patienter med anorexi och patienter med autism.

150 000 kr per år under tre år
Laura Pompermeier- Projektet ska via studier av brännskadevården i Nepal identifiera faktorer som kan förbättra brännskadevård och minska dödligheten relaterad till brännskador.

85 000 kr per år under tre år
Johanna Reffetseder- Projektet syftar till att testa om hormonet progesteron kan användas i behandlingen av den kroniska inflamma-
toriska sjukdomen Multipel skleros (MS)

Lavanya Moparthi-Projektet syftar till att hos patienter med kolorektal cancer förstå betydelsen av beta-catenin som är ett protein av central betydelse i utvecklandet av cancer.

länk till fonden här

Sommaravslutning

sommar-anders

Lion Club har under lördagens junimöte avslutat verksamhetsåret för 2018/2019.

Avgående Presidenten Anders Wahlberg gav tillbakablickar på året som gått. Bra aktiviteter har givit goda insamlingsresultat vilket möjliggjort gåvor till såväl internationella projekt som lokala. Exempel på hjälpinsatser är stöd till Lions Forskningsfond, barndiabetesfonden, De glömda barnen, Water Means Life och matkassar till jul.

Anders avslutade med att tacka sin styrelse samt Eksjöborna för det stöd Lion känner. Ny president för verksamhetsåret 2019/2020 är Anders Lundberg som tackade för förtroendet och påminde om Lions motto: hjälp Lion hjälpa.

Under kvällen erhöll Bo Starby och Per Kindstrand gratulationer från Lions Internationella president, för sina insatser under 15 respektive 20 år. Paul Josefsson har tidigare erhållit stiftelsen Melvin Jones Fellow utmärkelse för visat intresse att hjälpa medmänniskor. Från Lions Club International Foundations vägnar fått ytterligare utmärkelse i Melvins Jones Fellowship programmet.

Anders Lundberg avslutade mötet och kvällen fortsatte med festligheter.