Sommaravslutning

sommar-anders

Lion Club har under lördagens junimöte avslutat verksamhetsåret för 2018/2019.

Avgående Presidenten Anders Wahlberg gav tillbakablickar på året som gått. Bra aktiviteter har givit goda insamlingsresultat vilket möjliggjort gåvor till såväl internationella projekt som lokala. Exempel på hjälpinsatser är stöd till Lions Forskningsfond, barndiabetesfonden, De glömda barnen, Water Means Life och matkassar till jul.

Anders avslutade med att tacka sin styrelse samt Eksjöborna för det stöd Lion känner. Ny president för verksamhetsåret 2019/2020 är Anders Lundberg som tackade för förtroendet och påminde om Lions motto: hjälp Lion hjälpa.

Under kvällen erhöll Bo Starby och Per Kindstrand gratulationer från Lions Internationella president, för sina insatser under 15 respektive 20 år. Paul Josefsson har tidigare erhållit stiftelsen Melvin Jones Fellow utmärkelse för visat intresse att hjälpa medmänniskor. Från Lions Club International Foundations vägnar fått ytterligare utmärkelse i Melvins Jones Fellowship programmet.

Anders Lundberg avslutade mötet och kvällen fortsatte med festligheter.

Annonser

Vinnare Lions Ankrace 2019

Vinster finns att hämta hos Blomsterboden Eksjö.
Samtliga vinnare kontaktas av Lions.

Presentkort.
8000 kr Marcus Gunnarsson
5000 kr Camilla Hjorth
3000 kr Embla Wiberg
2000 kr Birger Wiberg
1000 kr Maja Gustavsson

Presentkort 100 kr.
Lars Nordgren
Cecilia Ugarp
Annika Hennig Smith
Wåge Axelsson
Emil Weinblad
Inga Dahlberg
Kristina Henriksson
SOS Bilservice
Göran Wikström
Freddie Ljunggren

Månadsmöte maj

lillemor.hlr
President Anders Wahlberg hälsade medlemmarna välkomna till  maj månads  clubmöte.
Närmaste aktivitet är ankrace med start vid museigården 25 maj klockan 13.
Husarkvartetten kommer att spela på museigården inför starten.
Anders-Wahlberg framförde  gratulationer och utmärkelser från Lions internationella president Gudrun Ynvadottir till Lars-Åke Andersson för 35 år inom Lion och Tomas Lago för 10 år.
Kvällens gästföreläsare var Lillemor Osterling Höglandssjukhuset. Lillemor informerade om hjärt-och lungräddning samt hur man använder hjärtstartare. Anders Wahlberg avslutade kvällen med att ge blommor till föredragshållare och jubilarer.

Månasmöte april

President Anders Wahlberg hälsade välkomna till aprils månadsmöte.

Närmast av Lions aktiviteter är Valborgsfirande på Sjöängen i samarbete med Eksjö Ryttarförening och Eksjö kommun. Lion har 40 medlemmar vid entré och godisförsäljning. Möjlighet att boka ankor inför ankracet den 25 maj finns vid entrén.

Klubben beslöt att insamling från ankracet skall gå till Barndiabetesfonden. Lion har varit med sedan 1989 och är den i särklass största bidragsgivaren. Fonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga,bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar.

Under festliga former erhöll Sven Nilsson och Hans Henning hälsningar från Lions internationella President Gudrun Yngvadottir med diplom för sina insatser i Lion under 30 år.  Anders Wahlberg avslutade med blommor till kvällens jubilarer.

Ryttarspelet en unik tradition från 1952

Ryttarspelen

Tisdag 30 april 2019, se också visiteksjo

Vårprinsessa: Hanna Rylander

Konferencier: Eibert Einarsson

Godis från Mariannelunds karamellkokeri finns att köpa samt korv, dricka och kaffe.

17.45 Avmarsch med Hemvärnets Musikkår från Stora Torget mot Sjöängen

18.00 – 18.15 Hemvärnets Musikkår spelar i Sjöängen

18.15 – 18.25 Välkomsttal av Lions president Anders Wahlberg

18.25 – 18.35 Hemvärnets Musikkår spelar

18.35 – 18.50 Ryttarkören sjunger vårsånger

18.50 – 19.00 Vårtal av Mats Danielsson

19.00 – 19.30 Ryttarspelen (Striden mellan vita och gröna)

19.30 Elden tänds

Arr: Lions Club, Eksjöortens Ryttarförening, Eksjö kommun/Kulturavdelning.

Råmaterial till påskbjörkar

Idag var vi i Östra Näs och högg björkar till kommande påskbjörksaktivitet. Efter hårt slit så grillade vi korv och hade en tipspromenad. Mycket trevligt och allt flöt på bra. Dessa björkar kommer vi att förädla lite innan de kommer synas på Eksjös gator och torg. Så håll ögonen öppna framöver!

Månadsmöte januari

DSCN5032.JPG

Britt-Mari Sellbrink och Anders Wahlberg

President Anders Wahlberg hälsade kvällens gäst Distriktsguvernör
Britt-Mari Sellbrink och Lion Sture Sellbrink välkommna. Anders Wahlberg
informerade om de glömda barnen från Syrien och dess grannländer som
som lever i flyktingläger. Lions insamlingar under decemberkampajen till
de glömda barnen betyder oerhört mycket. Tillsammas med de nordiska
länderna beräknas resultatet bli 26 miljoner.

En lyckad julaktivitet med stöd från generösa Eksjöbor gav möjligheter
till att ge 10000 kr till kampanjen för de glömda barnen. Lions årliga
stöd för utsatta familjer gav 102 matkassar som packades på ICA med
Lady Cirkel Matkassarna distribueras genom Svenska Kyrkans Diakoni.
Sture Sellbrink avslutade kvällen med att informera om Lions Quests
värdegrundsprogram ”Tillsammas” som är en av största satsningarna som
gjorts för skolungdom inom området etik och livskvalité.

/Bengt Wiman