Månadsmöte september

Lion Eksjö har haft sitt första månadsmöte inför verksamhetsåret 2019 2020.

President Anders Lundberg hälsade medlemmarna välkomna. Anders Lundberg informerade om Världsliondagen som firas den 12 oktober. Lion Clubs International, Sverige är med sina 10 000 medlemmar en del av Internationella Lions med 1,3 miljoner medlemmar.

Mötet beslöt att uppmärksamma dagen genom att skänka 10 000 kr till Lions forskningsfond riktat mot cancerforskningen.

Närmaste aktivitet är julkassar till jul. Mötet beslöt att fortsätta aktiviteten och skänka 30 000 kr. Aktiviteten genomförs i samarbete med svenska kyrkans diakoni samt Lady Circle. Lion Sverige fortsätter stötta “de glömda barnen” under kommande verksamhetsår. Målet är att samla in 500 kr per medlem. Presidenten avslutade mötet och inbjöd till gemensam middag.

Annonser

Nyheter från Lions forskningsfond

Forskarstuderande 50 000 kr per projekt
Anna-Karin Norlin – Avhandlingen handlar om att få bättre förståelse för vad som orsakar tarmsjukdomen IBS (irritabel tarmsyndrom).

Karin Wåhlén – Avhandlingen syftar till att få en ökad förståelse om mekanismer bakom smärtsjukdomen fibromyalgi hos kvinnor.

Maite Casado Bedmar – Projektet handlar om att öka kunskapen om samspelet mellan inflammation, nerver och slemhinnans barriär hos personer med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)

Patrik Nasr – Projektet handlar om att med hjälp av magnetkamera-undersökningar i primärvården studera förekomsten av fettleversjukdom hos patienter med typ 2 diabetes.

Ravi Kumar Dutta – Projektet syftar till att bättre förstå de genetiska orsakerna till Aldosteron-producerande binjuretumörer (APA)

POSTDOC (anslagsmottagare som doktorerat och som forskar vidare)

200 000 kr per år under tre år
RebeccBöhme-Projektet syftar till att undersöka om det finns gemensamma sjukdomsmekanismer hos patienter med anorexi och patienter med autism.

150 000 kr per år under tre år
Laura Pompermeier- Projektet ska via studier av brännskadevården i Nepal identifiera faktorer som kan förbättra brännskadevård och minska dödligheten relaterad till brännskador.

85 000 kr per år under tre år
Johanna Reffetseder- Projektet syftar till att testa om hormonet progesteron kan användas i behandlingen av den kroniska inflamma-
toriska sjukdomen Multipel skleros (MS)

Lavanya Moparthi-Projektet syftar till att hos patienter med kolorektal cancer förstå betydelsen av beta-catenin som är ett protein av central betydelse i utvecklandet av cancer.

länk till fonden här

Sommaravslutning

sommar-anders

Lion Club har under lördagens junimöte avslutat verksamhetsåret för 2018/2019.

Avgående Presidenten Anders Wahlberg gav tillbakablickar på året som gått. Bra aktiviteter har givit goda insamlingsresultat vilket möjliggjort gåvor till såväl internationella projekt som lokala. Exempel på hjälpinsatser är stöd till Lions Forskningsfond, barndiabetesfonden, De glömda barnen, Water Means Life och matkassar till jul.

Anders avslutade med att tacka sin styrelse samt Eksjöborna för det stöd Lion känner. Ny president för verksamhetsåret 2019/2020 är Anders Lundberg som tackade för förtroendet och påminde om Lions motto: hjälp Lion hjälpa.

Under kvällen erhöll Bo Starby och Per Kindstrand gratulationer från Lions Internationella president, för sina insatser under 15 respektive 20 år. Paul Josefsson har tidigare erhållit stiftelsen Melvin Jones Fellow utmärkelse för visat intresse att hjälpa medmänniskor. Från Lions Club International Foundations vägnar fått ytterligare utmärkelse i Melvins Jones Fellowship programmet.

Anders Lundberg avslutade mötet och kvällen fortsatte med festligheter.

Vinnare Lions Ankrace 2019

Vinster finns att hämta hos Blomsterboden Eksjö.
Samtliga vinnare kontaktas av Lions.

Presentkort.
8000 kr Marcus Gunnarsson
5000 kr Camilla Hjorth
3000 kr Embla Wiberg
2000 kr Birger Wiberg
1000 kr Maja Gustavsson

Presentkort 100 kr.
Lars Nordgren
Cecilia Ugarp
Annika Hennig Smith
Wåge Axelsson
Emil Weinblad
Inga Dahlberg
Kristina Henriksson
SOS Bilservice
Göran Wikström
Freddie Ljunggren

Månadsmöte maj

lillemor.hlr
President Anders Wahlberg hälsade medlemmarna välkomna till  maj månads  clubmöte.
Närmaste aktivitet är ankrace med start vid museigården 25 maj klockan 13.
Husarkvartetten kommer att spela på museigården inför starten.
Anders-Wahlberg framförde  gratulationer och utmärkelser från Lions internationella president Gudrun Ynvadottir till Lars-Åke Andersson för 35 år inom Lion och Tomas Lago för 10 år.
Kvällens gästföreläsare var Lillemor Osterling Höglandssjukhuset. Lillemor informerade om hjärt-och lungräddning samt hur man använder hjärtstartare. Anders Wahlberg avslutade kvällen med att ge blommor till föredragshållare och jubilarer.

Månasmöte april

President Anders Wahlberg hälsade välkomna till aprils månadsmöte.

Närmast av Lions aktiviteter är Valborgsfirande på Sjöängen i samarbete med Eksjö Ryttarförening och Eksjö kommun. Lion har 40 medlemmar vid entré och godisförsäljning. Möjlighet att boka ankor inför ankracet den 25 maj finns vid entrén.

Klubben beslöt att insamling från ankracet skall gå till Barndiabetesfonden. Lion har varit med sedan 1989 och är den i särklass största bidragsgivaren. Fonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga,bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar.

Under festliga former erhöll Sven Nilsson och Hans Henning hälsningar från Lions internationella President Gudrun Yngvadottir med diplom för sina insatser i Lion under 30 år.  Anders Wahlberg avslutade med blommor till kvällens jubilarer.

Ryttarspelet en unik tradition från 1952

Ryttarspelen

Tisdag 30 april 2019, se också visiteksjo

Vårprinsessa: Hanna Rylander

Konferencier: Eibert Einarsson

Godis från Mariannelunds karamellkokeri finns att köpa samt korv, dricka och kaffe.

17.45 Avmarsch med Hemvärnets Musikkår från Stora Torget mot Sjöängen

18.00 – 18.15 Hemvärnets Musikkår spelar i Sjöängen

18.15 – 18.25 Välkomsttal av Lions president Anders Wahlberg

18.25 – 18.35 Hemvärnets Musikkår spelar

18.35 – 18.50 Ryttarkören sjunger vårsånger

18.50 – 19.00 Vårtal av Mats Danielsson

19.00 – 19.30 Ryttarspelen (Striden mellan vita och gröna)

19.30 Elden tänds

Arr: Lions Club, Eksjöortens Ryttarförening, Eksjö kommun/Kulturavdelning.